Συσκευές-Συνδετικά

Συσκευή ορού μίας χρήσεως, αποστειρωμένες απλές, με Y,με micro-φίλτρο και με air-stop.  

Συσκευή ορού μικροσταγόνων,

ενδοφλέβιας έγχυσης ορού, με ρυθμιστή ακριβείας (βαρελάκι).

Συσκευή μετάγγισης αίματος με φίλτρο άριστης ποιότητας, αποστειρωμένη.

 Πώματα φλεβοκαθετήρων & συνδετικών αποστειρωμένα και ατομικώς συσκευασμένα σε blister.

 Πώματα φλεβοκαθετήρων κόκκινα, ατομικώς συσκευασμένα σε blister.

Αποστειρωμένα πώματα ουροκαθετήρων.

Πεταλούδες scalpvein, μίας χρήσεως.

Προεκτάσεις ορρών σε μεγέθη 80 / 100 /125 / 150cm.

Στρόφυγγες 3way stopcock, αποστειρωμένες μιας χρήσεως.

Στρόφυγγες 3way stopcock, αποστειρωμένες μιας χρήσεως με προέκταση 10/25/50/100cm.

Ρύγχος αναρρόφησης Yankauer, με οπή ελέγχου της αναρρόφησης.

Ουρολογική συσκευή puriset 2-πλου αυλού.

Συσκευή έγχυσης ορού 110ml Soluset. 

Δοχείο για την συλλογή των βλεννών clerf.

Συσκευή - Τροκάρ μετάγγισης ορών και υγρών από φιαλίδια mini SPIKE.