Αποστείρωση

Ρολά αποστείρωσης επίπεδα.

Διαθέσιμα μεγέθη:

 • 75x200
 • 100x200
 • 150x200
 • 200x200
 • 250x200
 • 300x200

Ρολά αποστείρωσης με πιέτα.

Διαθέσιμα μεγέθη:

 • 100x100
 • 150x100
 • 200x100
 • 250x100
 • 300x100

Ρολά αποστείρωσης πλάσματος.

Διαθέσιμα μεγέθη:

 • 75x70
 • 100x70
 • 150x70
 • 200x70
 • 250x70

Θήκες αποστείρωσης αυτοκόλλητες.

Διαθέσιμα μεγέθη:

 • 90x260
 • 100x200
 • 130x280
 • 130x360
 • 150x200
 • 150x300
 • 150x390
 • 190x360
 • 200x320
 • 200x400
 • 300x470
 • 420x550

Θήκες αποστείρωσης θερμοσφραγιζόμενες.

Διαθέσιμα μεγέθη:

 • 90x260
 • 100x200
 • 130x280
 • 130x360
 • 150x200
 • 150x300
 • 150x390
 • 190x360
 • 200x320
 • 200x400
 • 300x470
 • 420x550

Χαρτί αποστείρωσης crepe.

Διαθέσιμα μεγέθη:

 • 50x50
 • 75x75
 • 100x100
 • 120x120

Χαρτί αποστείρωσης Sms.

Διαθέσιμα μεγέθη:

 • 75x75
 • 100x100
 • 120x120

Ταινία αποστείρωσης Autoclave για τη διαδικασία αποστείρωσης με ατμό.

Λωρίδα δείκτη αποστείρωσης με χημικό ατμό / αυτόκλειστο.

Πακέτο δοκιμής Bowie Dick.