Γυναικολογικά προϊόντα

Κολποσκόπια 

διαφανή & άθραυστα με βίδα, μίας χρήσεως. 


Σπειροειδή βουρτσάκια, αποστειρωμένα, για λήψη ενδοτραχηλικού επιχρίσματος για κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου.

Σπάτουλες ξύλινες, μη αποστειρωμένες για λήψη ενδοτραχηλικού επιχρίσματος για κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου. 

Βαμβακοφόροι στυλεοί. Απλοί σε συσκευασία 100 τεμαχίων.

Βαμβακοφόροι στυλεοί. Αποστειρωμένοι σε συσκευασία 100 τεμαχίων.


Βαμβακοφόροι στυλεοί σε πλαστική θήκη με υλικό μεταφοράς stuart.